Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Kinh Sách Dạng PDF

Tủ Sách Phật Học

Sắp xếp Thứ Tự
Kinh Pháp Hoa Ging Gii
Diệu Pháp Liên Hoa có thể nói là bộ kinh nổi tiếng nhất trong khu vườn kinh điển Phật giáo Đại thừa. Kinh đạt đến địa vị tột cùng của nó là vua của tất cả các kinh vì kinh ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa sâu sắc có lẽ vượt ra ngoài tầm tư duy, suy luận của con người bình thường và có công năng đưa người...
Xem 4
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Lược Giải Kinh Pháp Hoa , Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán , Hòa Thượng Thích Chân Thường
Chuyện Tình Của Liên Hoa Hòa Thượng , Hòa Thượng Thích Như Điển
Kinh Pháp Hoa , Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa , Cư Sĩ Mai Thọ Truyền
Kinh Pháp Hoa Giảng Luận Toàn Tập , Hòa Thượng Thích Thông Bửu

Kinh Pháp Hoa Ging Lun Toàn Tp
Đề tên kinh Pháp Hoa, nếu tính theo số chữ để trì niệm thì có chín chữ: Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nếu tính đúng theo tên đề bộ kinh thì có mười lăm chữ: Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp, Chư Phật Sở Hộ Niệm. Giải ghĩa đại cương chín chữ:
Xem 6
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Lược Giải Kinh Pháp Hoa , Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán , Hòa Thượng Thích Chân Thường
Chuyện Tình Của Liên Hoa Hòa Thượng , Hòa Thượng Thích Như Điển
Kinh Pháp Hoa , Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa , Cư Sĩ Mai Thọ Truyền

Kinh Pháp Hoa Huyn Nghĩa
Bộ Pháp Hoa Huyền Nghĩa này đã được giảng hai lần tại Chùa Xá-Lợi của Hội Phật-Học Nam-Việt, lần đầu hồi năm 1959, lần sau vào đầu tháng ba Nhâm- Dần (5-4-1962). Số thính- giả kỳ nào cũng trên dưới ba trăm và mỗi kỳ kéo dài cả năm
Xem 5
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Lược Giải Kinh Pháp Hoa , Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán , Hòa Thượng Thích Chân Thường
Kinh Pháp Hoa , Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thái Hòa

Kinh Pháp Hoa Tinh Yếu
Phân đà lợi là loài hoa sen có trăm lá thuận theo nhau, mỗi lá sen đều tiếp nối nhau hoàn chỉnh khả ái, lá ngoài cực trắng, dần dần vào phía bên trong có màu vàng nhạt, hương của hoa sen nầy thơm cực kỳ đặc biệt. Xưa vua Lưu Ly hại con gái dòng họ thích. Ngài Đại Ca Diếp lấy hoa sen nầy trong hồ A...
Xem 5
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Lược Giải Kinh Pháp Hoa , Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán , Hòa Thượng Thích Chân Thường
Chuyện Tình Của Liên Hoa Hòa Thượng , Hòa Thượng Thích Như Điển
Kinh Pháp Hoa , Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Kinh Pháp Cú Chú Gii Song Ng Tp 2
Toàn Kinh gồm có 26 phẩm và có tất cả là 423 câu. Kinh nầy nằm trong Tiểu bộ (Khuddaka- Nikaya) của tạng Kinh Pali và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng ở Á Châu và Âu Mỹ. Đại Đức Narada đã dịch ra bản chữ Anh, xuất bản tại Tích Lan. Một bản chữ Anh khác của giáo sư C.R Lanman, do Đại học đường Haward...
Xem 2
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải Tập 1 , Thượng Tọa Thích Phước Thái

Kinh Pháp Cú Song Ng Chú Gii Tp 1
Kinh Pháp Cú là những câu nói ngắn gọn do Đức Phật nói ra tùy theo từng trường hợp. Những lời dạy nầy nhằm mục đích thức nhắc đương cơ lưu tâm để áp dụng tu hành cho có kết quả tốt đẹp. Những lời dạy nầy về sau đã được chư Tổ kết tập lại, thành Kinh gọi là Kinh Pháp Cú. Mỗi lời dạy đều có ghi rõ lý...
Xem 2

Kinh Đi Tha Nhp Lăng Già
Những thuyết trong kinh này rất gần với quan điểm của Thiền tông. Cùng với kinh Kim cương bát-nhã-ba-la-mật-đa và Đại thừa khởi tín luận (sa. mahāyānaśraddhotpāda-śāstra), kinh Nhập Lăng-già là một trong những bộ kinh Đại thừa có ảnh hưởng lớn đến Thiền tông Trung Quốc. Người ta cho rằng bộ kinh này...
Xem 2
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí , Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Lăng Nghiêm Kinh Thế Chí Niệm Phật Viên Thông chương sớ sao , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Sư Bà Hải Triều Âm
Kinh Lăng Nghiêm , Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Thích Hằng Quang

Hoa Nghiêm Nim Pht Tam Mui Lun
Pháp môn niệm Phật ước lược có hai: Phổ niệm và chuyên niệm. Kinh Quán Phật Tướng Hải và Kinh Phật Bất Tư Nghì Cảnh Giới dạy phổ niệm. Kinh A Sơ Bệ và Kinh A Di Đà đặc biệt dạy chuyên niệm. Nay Kinh Hoa Nghiêm, một và nhiều tương nhập, chủ và bạn giao dung, tự và tha tương tức, cũng chuyên cũng phổ,...
Xem 4
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thanh Khâu Sa Môn Kiến Đăng Chi
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn

Quy Tc Tr Nim Lâm Chung Và Pháp Ng Khai Th
Con người lúc lâm chung, thần thức của họ đều không giống nhau. Những hành vi, việc làm hằng ngày mọi thứ hình ảnh đó giờ đây sẽ hiện hành, dẫn dắt bổn tánh của ta hướng ra ngoài, lúc đó nghiệp lực của chúng ta sẽ hoàn toàn làm chủ, lực lượng nào lớn nất sẽ dẫn đầu.
Xem 4
Kinh Sách Liên Quan
Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung , Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Những Vấn Đề Cần Biết Khi Lâm Chung , Thích Tâm An
Trợ Niệm Và Chuẩn Bị Khi Lâm Chung , Thích Nhuận Nghi

Tr Nim Và Chun B Khi Lâm Chung
Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu “ sanh ký tử quy, nghĩa là ; Sống gởi trần gian, chết lại về”. Vậy khi chết chúng ta đi về đâu? Đây là câu hỏi rất khó trả lời, chỉ có bậc Đại giác ngộ mới thấy rõ con đường đi này và chỉ dạy cho chúng ta biết mà thôi. Đó là sáu con đường mà chúng sanh qua lại mãi:...
Xem 3
Kinh Sách Liên Quan
Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung , Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Những Vấn Đề Cần Biết Khi Lâm Chung , Thích Tâm An

Nhng Vn Đ Cn Biết Khi Lâm Chung
Trong suốt 49 năm hoằng pháp lợi sinh của Ðức Phật, từ bước đầu chuyển bánh xe pháp “Tứ diệu đế” tại vườn Lộc Uyển độ năm anh em Kiều Trần Như, đến phút cuối Niết bàn độ Tu Bạt Ðà La. Với hơn 300 hội thuyết pháp của bậc Ðạo sư đã “khai quyền hiển thực” hướng dẫn chúng sinh chuyển mê thành ngộ đạt...
Xem 5
Kinh Sách Liên Quan
Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung , Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Kinh Bát Đi Nhân Giác
Bất kể tại gia, xuất gia, hễ đã quy y nơi Phật, đều là đệ tử Phật. Đã là đệ tử Phật, ắt phải hằng tu Tám Điều Giác Ngộ này. Nói cả ngày lẫn đêm để nêu rõ công phu không gián đoạn. Bảo chí tâm là chỉ sự chân thành tha thiết. Lại nói tụng niệm, để hiển bày văn nghĩa thuần tịnh, ghi nhớ không quên vậy....
Xem 3
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh , Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Bát Nhã Tâm Kinh , Cư Sĩ Mai Thọ Truyền
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa , Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Đưng V Cc Lc
Thời gian qua, tôi từng tự nghĩ: Ta cùng thập phương chư Phật đồng một bản chơn giác tánh, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật há chẳng từng dạy rằng: “Tất cả chúng sanh đều đầy đủ Như Lai trí huệ đức tướng” đó ư! Từ khi sơ thỉ có thân, không phải là ta sau chư Phật. Tại sao chư Phật, các Ngài đã giải...
Xem 2
Kinh Sách Liên Quan
Niệm Phật Thành Phật , Thượng Tọa Thích Phước Nhơn
Hương Quê Cực Lạc , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập , Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Phật , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận , Tịnh Sĩ
Niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Ý Nghĩa Chân Thật Của Bổn Nguyện Niệm Phật , Cư Sĩ Diệu Âm

Đông Phương Huyn Bí
Thông qua cuộc hành trình gian khổ đi tìm chân lý của một người châu Âu trên đất nước Ấn Độ, tác giả Paul Brunton đã mang đến cho người đọc rất nhiều kiến thức về đời sống tâm linh của xứ sở này. Hàng loạt sự kiện được miêu tả trong tập sách lý thú này sẽ mang đến cho chúng ta một nhận thức...
Xem 6
Kinh Sách Liên Quan
Á Châu Huyền Bí , Cư Sĩ Nguyễn Hữu Kiệt
Ai Cập Huyền Bí , Cư Sĩ Nguyễn Hữu Kiệt

Chân Ngôn Tông Nht Bn
Người ta thường hay phê phán niềm tin tôn giáo của người Nhật, họ đàm tiếu rằng: “Đêm 24 tháng 12 dự lễ Giáng Sinh. Tối Giao Thừa đi chùa gần nhà gióng chuông; rồi sáng mồng một Tết lại đến ngôi Thần Xã tham bái cầu nguyện”. Thật sự khi người ngoại quốc chứng kiến những gì xảy ra như thế; đánh giá...
Xem 3

Kinh Bn Mưi Hai Chương
Phật dạy: Người cạo bỏ râu tóc làm sa-môn, lãnh thọ giáo pháp, lìa bỏ tài sản thế gian, khất thực vừa đủ ăn. Mỗi ngày chỉ ăn một lần, dưới cội cây chỉ nghỉ một đêm, tránh không lặp lại. Ấy là vì biết rằng lòng luyến ái và ham muốn làm cho người ta ngu tối.
Xem 3
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Tứ Thập Nhị Chương Kinh Lược Giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Thánh Tri Phỏng
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Hòa Thượng Thích Viên Lý
Kinh Tứ Thập Nhị Chương Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành

Kinh Bi Hoa
Kinh Bi Hoa là một trong những bản kinh được rất nhiều người biết đến, nhưng lại ít ai có duyên may được đọc trọn bộ kinh. Sở sĩ như thế là vì kinh này được trích dẫn và nhắc đến trong rất nhiều kinh luận khác, nhưng nguyên bản Hán văn lại thuộc vào loại hiếm gặp. Chính vì vậy mà rất ít người hiểu...
Xem 3
Kinh Sách Liên Quan
Đại Bi Kinh , Hòa Thượng Thích Như Điển
Kinh Đại Bát Niết Bàn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Bi , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Kinh Di Giáo
“Tỳ-kheo các ông! Sau khi ta nhập diệt, nên tôn trọng, cung kính đối với giới luật, như ở chỗ tối tăm được thấy ánh sáng; như người nghèo được của báu. Nên biết rằng giới luật là thầy của các ông, cũng như ta đây còn trụ thế, không hề khác biệt.
Xem 3
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Di Giáo , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa

Cuc Đi Thng Tăng A Nan Đà
Trong hàng Phật giáo có rất nhiều vị đại tông đồ rấtđáng cho hậu thế noi gương. Một trong những vị đại tông đồ ấy là Thánh Tăng A Nan Ðà, một cái tên đã chiếm trọn vẹn sắc thái phổ thông trong kinh điển đạo Phật.Khi các hàng Phật tử Bắc tông cũng như Nam tông, tại gia cũng như xuất gia bắt đầu tụng...
Xem 4

B Mt Tông
Phương pháp tuy nhiều, tùy lúc mà nói, nhưng mục đích vẫn chỉ làm thế nào để vào được biển viên mãn, cho nên chỗ trở về chỉ là Nhứt thừa (Phật thừa). Song, Hiển giáo Mật tông đều gồm thâu cả tánh tướng. Nghĩa lỳ Hiển giáo chia làm năm thời tóm lại gọi là Tô Đại Lãm (Kinh). Mật bộ bao gồm ba tạng,...
Xem 2
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Niệm Phật Ba La Mật , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Kinh Niệm Phật Ba La Mật , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật , Hòa Thượng Thích Minh Lễ
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh , Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa , Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

By Ngày Khai Th Pht Tht
Chư vị về chùa Linh Nham tu Phật thất, ngày nay chỉ là ngày đầu tiên của khóa tu. Chư vị biết niệm Phật rất tốt, song trong khi niệm Phật cần phải giữ nhịp độ ổn định, không nên niệm cao quá, sẽ tổn hao thần lực, cũng không nên niệm nhỏ quá, sẽ bị hôn trầm. Nhịp độ niệm phải vừa phải, không nhanh...
Xem 2
Kinh Sách Liên Quan
Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Niệm Phật Nhất Định Được Vãng Sanh , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 1 , Linh Nham Tùng Thư
Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 2 , Linh Nham Tùng Thư
Niệm Phật Cảnh , Thượng Tọa Thích Minh Thành
Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận , Tịnh Sĩ
Niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Ý Nghĩa Chân Thật Của Bổn Nguyện Niệm Phật , Cư Sĩ Diệu Âm

Li Khuyên Sng An Bình Và Ra Đi Trong Tnh Thc
Thật là điều vô cùng thiết yếu để có được sự tỉnh thức về cái chết – để quán chiếu rằng bạn sẽ không tồn tại lâu dài trong cuộc đời này. Nếu bạn không tỉnh giác về cái chết, bạn sẽ đánh mất cơ hội tận dụng đời người hiếm quý này mà bạn đã đạt được. Đời người này rất có ý nghĩa bởi vì, dựa trên đời...
Xem 2

Ai Cp Huyn Bí
Tác giả quyển Đông Phương huyền bí, ông Paul Brunton, đã cho chúng ta thấy những khía cạnh ẩn giấu của đời sống tâm linh Ấn Độ, với những vị đạo sĩ chân tu và những đền đài cổ kính từ nghìn xưa vẫn tiêu biểu cho cái quốc hồn quốc túy của xứ ấy. Trong quyển Ai Cập Huyền Bí, tác giả còn đưa chúng ta...
Xem 6
Kinh Sách Liên Quan
Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Chuyện Tình Của Liên Hoa Hòa Thượng , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 1 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 2 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 3 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Á Châu Huyền Bí , Cư Sĩ Nguyễn Hữu Kiệt
Chuyện Phật Đời Xưa , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Cao Tăng Dị Truyện , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Chuyện Vãng Sanh Tập 1 , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Khuyên Ngưi Nim Pht Tp 1 - Tp 4
Mỗi pháp môn trị một căn bệnh phiền não. Tám mươi bốn ngàn pháp môn trị tám mươi bốn ngàn thứ phiền não trong tâm. Kinh tạng ví như nhà thuốc tây, pháp môn là vị thuốc. Cứ vào nhà thuốc tây thấy thuốc nào cũng uống đại thì chết ráng chịu chứ không thể đổ thừa cho thuốc dở được. Tu hành giống như vậy...
Xem 5

Chuyn Vãng Sanh Tp 1
Pháp môn Tịnh độ vốn đã gắn liền với Phật giáo Việt Nam từ rất lâu đời. Giáo lý và niềm tin Tịnh độ dễ dàng được tìm thấy trong các bài giảng hoặc trước tác của hầu hết các bậc thầy xưa cũng như nay. Những vị thầy nổi tiếng từ thời Lý, Trần cũng đã thấy nói khá nhiều về Tịnh độ. Ngay cả một thiền sư...
Xem 3
Kinh Sách Liên Quan
Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Chuyện Tình Của Liên Hoa Hòa Thượng , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 1 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 2 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 3 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Chuyện Phật Đời Xưa , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Cao Tăng Dị Truyện , Cư Sĩ Hạnh Cơ

Hc V Nhân Sư Hành Vi Thế Phm
Học vị nhân sư, hành vi thế phạm có nghĩa là Cái học xứng đáng làm thầy nhân loại, việc làm xứng đáng làm mô phạm cho đời. Đó là một trong loạt đề tài Làm thế nào để thay đổi hoàn cảnh xã hội do Pháp sư Tịnh không giảng dạy vào mùa hạ năm 1997 tại Ðài bắc, và được đài truyền hình Ðài lục phát sóng....
Xem 4
Kinh Sách Liên Quan
Thập Đại Đệ Tử , Khuyết Danh
Thiện Ác Nghiệp Báo , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Tịnh Độ Cảnh Ngữ , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Đạo Đức Người Xuất Gia , Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng

Chàng Vô Não Đc Qa Thánh
Nước Ba La Nại có một vị quan đại thần tên La Hầu La, vì tranh đoạt vương vị nên đã khởi binh phản loạn, giết hại quốc vương. Vua có ba người con, mỗi vương tử đều được phân phong mỗi vùng sau khi phản thần La Hầu La công phá vương thành rồi tiếp tục chinh phạt các vương tử.
Xem 6
Kinh Sách Liên Quan
Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Chuyện Tình Của Liên Hoa Hòa Thượng , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 1 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 2 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 3 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Chuyện Phật Đời Xưa , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Cao Tăng Dị Truyện , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Tế Điên Tăng , Cư Sĩ Khánh Vân
Chuyện Vãng Sanh Tập 1 , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Tế Điên Tăng
Nhân một ngày đâu xuân, lang thang trên nẻo đường Chợ-Lớn, chợt nhìn có một hiệu sách bán các loại sách cũ bằng chữ Nho. Tạt vào xem, nhìn khắp các giá sách thấy có một cuốn đã củ, ngoài bìa đê chữ TẾ- ĐIÊN HÒA-THƯỢNG, với lấy giỏ xem thì ra là chuyện của Lý-Tu-Duyên, một vị La-Hán giáng trăn, làm...
Xem 6
Kinh Sách Liên Quan
Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Chuyện Tình Của Liên Hoa Hòa Thượng , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 1 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 2 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 3 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Chuyện Phật Đời Xưa , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Cao Tăng Dị Truyện , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Chuyện Vãng Sanh Tập 1 , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Đo Đc Ngưi Xut Gia
Đại sư Liên Trì là một vị Thiền sư lớn, tinh thông Tam tạng, có kiến giải và sở chứng. Ngài không những chỉ được người đương thời trọng vọng, mà kẻ hậu thế cũng không ngớt lòng kính ngưỡng. Ngài sáng tác rất nhiều, và đều là những tác phẩm nỗi tiếng, tinh túy, độc đáo và sâu sắc. Thời bấy giờ rất...
Xem 6
Kinh Sách Liên Quan
Phạm Võng Bồ Tát Giới , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Giới Tướng , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Tổng Quan Về Giới Luật , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận , Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Giới Đàn Tăng , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Nghi Thức Thọ Ngũ Giới , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Địa Trì Luận Bồ Tát Giới Yết Ma , Thích Pháp Chánh
Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh , Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký , Sa Môn Thích Trí Minh
Giới Sa Di và Giới Sa Di Ni , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang

Pht Thuyết Đi Tha Trang Nghiêm Thanh Tnh Bình Đng Giác Kinh
Kinh A-di-đà được gọi là Tiểu bổn và kinh Vô Lượng Thọ được gọi là Đại bổn. Danh từ Đại bổn, Tiểu bốn nói lên tính cách rộng hẹp như thế nào về ý nghĩa của nó. Xưa nay, người tu theo pháp trì niệm chỉ y cứ vào lời dạy ở kinh A-di-đà mà ít biết đến kinh Vô Lượng Thọ, đó là do các nguyên nhân sau:...
Xem 8

Tng Quan V Nghip
Có hay không có Nghiệp? Có hay không có Tự ngã? Có hay không có Thời gian? Có hay không có một Linh hồn? Thật là những câu hỏi choáng váng! Ký ức được lưu trữ ở đâu để tạo thành Nghiệp? Khoa học não bộ trả lời: ở Hippocampus (hồi hải mã) trong não, cùng với thể viền, lưu giữ ký ức, chịu trách nhiệm...
Xem 5

Trc Gii Kinh Dưc Sư
Ngài Tịnh Danh nói: “Vì tất cả chúng sinh bệnh nên ta bệnh, nếu bệnh của tất cả chúng sinh lành thì bệnh của ta mới lành.” Vĩ đại thay! Tâm từ sâu rộng, thương xót chúng sinh của Bồ-tát làm sao dò thấu được? Kinh Dược sư bản nguyện công đức là phép lạ thoát khỏi mầm bệnh, là bí quyết nuôi sống tuệ...
Xem 6
Kinh Sách Liên Quan
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh Thiển Thích , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Dược Sư Kinh Sám , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Kinh Dược Sư dịch giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Kinh Dược Sư , Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức , Thích Hằng Quang
Kinh Dược Sư , Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Kinh Th Lăng Nghiêm
Đức Phật từ-bi vô-lượng, không phân-biệt thân-sơ, giai-cấp, chủng-tộc, suốt đời truyền-bá một giáo-lý đại-đồng và lúc nào cũng muốn giáo-lý đó được hiển-minh phổ-biến khắp võ-trụ sơn-hà, từ thành-thị chí thôn quê, bất-luận xuất-gia hay tại-gia, quan hay dân, giàu hay nghèo, ai ai cũng hấp-thọ được,...
Xem 13
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí , Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Lăng Nghiêm Kinh Thế Chí Niệm Phật Viên Thông chương sớ sao , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Sư Bà Hải Triều Âm
Kinh Lăng Nghiêm , Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám

Kinh Dưc Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bn Nguyn Công Đc
Như thị ngã văn: Nhất thời Bạcgià- phạm du hóa chư quốc, chí Quảng Nghiêm thành, trụ Nhạc âm thụ hạ, dữ đại Bật-sô chúng bát thiên nhân câu. Bồ Tát ma-ha-tát tam vạn lục thiên, cập quốc vương, đại thần, bà-la-môn, cư sĩ, thiên long bát bộ, nhân, phi nhân đẳng, vô lượng đại chúng cung kính vi nhiễu...
Xem 15
Kinh Sách Liên Quan
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh Thiển Thích , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Dược Sư Kinh Sám , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Kinh Dược Sư dịch giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Kinh Dược Sư , Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức , Thích Hằng Quang
Kinh Dược Sư , Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận

Kinh Pht Thuyết Đi Tha Vô Lưng Th Trang Nghiêm Thanh Tnh Bình Đng Giác
Tôi nghe như vầy: Một thời Ðức Phật, tại thành Vương Xá, trong núi Linh Thứu, cùng mười hai ngàn vị Ðại Tỳ Kheo, cùng nhau có mặt, tất cả đều là những bậc Ðại Thánh, thần thông đã đạt. Tên các ngài là Tôn giả Kiều Trần Như, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Ðại Mục Kiền Liên, Tôn giả Ca Diếp, Tôn giả A...
Xem 20

Pht Hc Ph Thông
Đạo Phật truyền vào Việt Nam ta đã trên 15 Thế kỷ cho nên phần đông dân chúng nước ta là tín đồ Đạo Phật. Dân chúng thường nói "Đạo Phật là đạo của ông bà", hay "Nhà nào có đốt hương, đều là tín đồ Đạo Phật cả" Kể về số lượng thì tín đồ Phật giáo ở Việt Nam thật là đông đảo; nhưng xét về phần phẩm,...
Xem 8

Ý Nghĩa Chân Tht Ca Bn Nguyn Nim Pht
Các vị đồng học Tịnh Tông chúng ta phải học theo đức Phật, đức Phật có tâm nhẫn nại chờ đợi những người này. Tôi cảm thấy nhiều người trong nhóm đồng học chúng ta có nhiệt tâm hơn đức Phật, họ nôn nóng muốn độ hết thảy chúng sanh đến Tây phương Cực Lạc thế giới. Nhưng quay đầu lại và thiệt lòng...
Xem 29
Kinh Sách Liên Quan
48 Pháp Niệm Phật , Sa Môn Thích Tịnh Lạc
Niệm Phật Thành Phật , Thượng Tọa Thích Phước Nhơn
Niệm Phật Vô Tướng , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Niệm Phật Nhất Định Được Vãng Sanh , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Khuyên Tu Pháp Môn Niệm Phật , Thích Nguyên Anh
Niệm Phật Cảnh , Thượng Tọa Thích Minh Thành

Kinh Tăng Nht A Hàm
Một thời đức Phật ở tại vườn Nai trong khu Tiên Nhân,7 tại nước Ba-la-nại. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: “Có hai sự này, người học đạo không nên gần gũi. Hai sự ấy là gì? Tham đắm pháp dục lạc;8 đó là pháp phàm phu hạ tiện. Hoặc lại tự hành khổ, với trăm mối khổ não.9 Đó là hai việc mà người học...
Xem 7
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Trường A Hàm , Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Kinh Trung A Hàm , Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ

Tiu S Danh Tăng Tp 3
Cả một đời cống hiến tâm lực xây dựng ngôi nhà Phật pháp, chiếc xe tứ đại rồi cũng đến hồi cũ mục, phân ly. Ngày mùng 04 tháng 4 năm Bính Ngọ (1906), ngài thâu thần tịch diệt, hưởng thọ 70 tuổi. Đồ chúng thương tiếc lưu nhục thân Hòa thượng bảy ngày mới khâm liệm mà thân thể vẫn tươi nhuận như lúc...
Xem 13
Kinh Sách Liên Quan
Cao Tăng Dị Truyện , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Niềm Tinh Bất Hoại Đối Với Tăng , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Thập Đại Đệ Tử , Khuyết Danh
Tiểu Sử Danh Tăng Tập 1 , Hòa Thượng Thích Đồng Bổn
Tiểu Sử Danh Tăng Tập 2 , Hòa Thượng Thích Đồng Bổn

Tiu S Danh Tăng Tp 2
Hòa thượng Thích Tâm Truyền, pháp danh Thanh Minh, tự Huệ Văn, thuộc dòng thiền Lâm Tế đời thứ 41, tục danh là Đỗ Lương, sinh ngày 13 tháng Giêng năm Nhâm Thìn (1832) – Minh Mạng thứ 13, tại thôn Tiên Kiên, tổng Bích Khê, tỉnh Quảng Trị. Chưa có tư liệu nào về song thân phụ mẫu của Ngài, chỉ biết...
Xem 10
Kinh Sách Liên Quan
Cao Tăng Dị Truyện , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Niềm Tinh Bất Hoại Đối Với Tăng , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Tiểu Sử Danh Tăng Tập 1 , Hòa Thượng Thích Đồng Bổn
Tiểu Sử Danh Tăng Tập 3 , Hòa Thượng Thích Đồng Bổn

Tiu S Danh Tăng Tp 1
Nội dung tiêu chuẩn của Phật giáo là Tam Bảo : Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Phật bảo, đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo chủ của đạo Phật; Pháp bảo, giáo pháp đã được đức Phật nói ra; Tăng bảo, đệ tử của Phật, nương vào lời dạy của Phật để tu hành, truyền trì mệnh mạch của giáo pháp. Tam bảo cũng còn...
Xem 17
Kinh Sách Liên Quan
Cao Tăng Dị Truyện , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Niềm Tinh Bất Hoại Đối Với Tăng , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Thập Đại Đệ Tử , Khuyết Danh
Tiểu Sử Danh Tăng Tập 2 , Hòa Thượng Thích Đồng Bổn
Tiểu Sử Danh Tăng Tập 3 , Hòa Thượng Thích Đồng Bổn

Quy Sơn Cnh Sách
Quyển Qui Sơn Cảnh Sách là một quyển luận của Thiền sư Linh Hựu. Do Ngài ở tại núi Qui, người đương thời nể trọng đức hạnh không dám gọi tên, nên dùng tên núi để gọi Ngài ; vì vậy Ngài có tên là Qui Sơn. Quyển luận này nhằm mục đích nhắc nhở người xuất gia phải nổ lực tu hành, để được giải thoát nên...
Xem 9
Kinh Sách Liên Quan
Quy Sơn Cảnh Sách , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

My Điu Sen Thanh
Quyển này bút giả tuyển dịch từ nguyên bản Tịnh Ðộ Thánh Hiền Lục của Phật giáo Trung Hoa. Bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục do cư sĩ Bành Tế Thanh cùng cháu là Hy Tốc, người đời Càn Long nhà Thanh sưu tập những truyện niệm Phật được vãng sanh soạn thành. Đến cuối đời Đạo Quang, Thanh triều, Liên Quy cư sĩ...
Xem 18
Kinh Sách Liên Quan
Cao Tăng Dị Truyện , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Niềm Tinh Bất Hoại Đối Với Tăng , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Thập Đại Đệ Tử , Khuyết Danh
Tiểu Sử Danh Tăng Tập 1 , Hòa Thượng Thích Đồng Bổn
Tiểu Sử Danh Tăng Tập 2 , Hòa Thượng Thích Đồng Bổn
Tiểu Sử Danh Tăng Tập 3 , Hòa Thượng Thích Đồng Bổn

Kinh Đi Tha Đi Tp Đa Tng Luân
Một thời, đức Thế Tôn cùng với đại chúng Bí-sô, vô số chúng đại Thanh văn Tăng và chúng đại Bồ-tát, vô số chúng đại Bồ-tát Tăng trú ở núi Khư-lađế-da, trú xứ của chư tiên ẩn sĩ. Sau khi Phật thuyết kinh Nguyệt Tạng xong, ở phương Nam nổi lên vầng mây thơm lớn, mưa hương thơm lớn; nổi lên vầng mây...
Xem 5
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Thiển Thích , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục , Hòa Thượng Thích Như Điển
Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh Giảng Ký Quyển Thượng , Cư Sĩ Diệu Âm
Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Phổ Khuyến Đạo Hữu Tịnh Độ Trì Tụng Kinh Địa Tạng , Thích Pháp Chánh
Sự Tích Linh Nghiệm Của Ngài Bồ Tát Địa Tạng , Thích Pháp Chánh
Bồ Tát Địa Tạng Thánh Đức Hỏi - Đáp , Thích Giác Nguyên
Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám , Sư Bà Hải Triều Âm

Vãng Sanh Tnh Đ Lun Ging Ký
Tịnh Độ không phải chỉ là lý tưởng của Tịnh Độ Tông, mà còn là khuôn mẫu lý tưởng chung cho mọi tông phái của Đại thừa Phật giáo nữa. Người ngoài cũng như Phật tử nói chung, thường bị quan niệm thanh tịnh cá nhân (tức lý tưởng của Tiểu Thừa) ám ảnh đến mức độ như tin chắc rằng Phật giáo chỉ là...
Xem 14
Kinh Sách Liên Quan
Vãng Sanh Luận , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Yếu , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Ký , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Vãng Sanh Luận Giảng Ký Thiên Thân Bồ Tát , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Vãng Sanh Tịnh Độ Quyết Nghì Hành Nguyện Nhị Môn , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Niệm Phật Nhất Định Được Vãng Sanh , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Ký , Hòa Thượng Thích Nhất Chân

Văn Phát Nguyn Sám Hi
Tôi nhận thức rằng muốn nghĩ đến vãng sanh Tịnh Độ cần phải sám hối trước, phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Mi Đà Phật. Chỉ có sám hối nghiệp chướng của mình thề không tái tạo, mới được vãng sanh. Tại sao không thoát ra khỏi tam giới? Vì từ vô số kiếp đến nay, không nhận thức được tội chướng...
Xem 5
Kinh Sách Liên Quan
Dược Sư Kinh Sám , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật , Hòa Thượng Thích Trung Quán
Kinh Từ Bi Sám Pháp , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Từ Bi Tam Muội Thủy Sám , Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Lương Hoàng Sám , Hòa Thượng Thích Viên Giác
Nhân Qủa Phụ Giải Lương Hoàng Sám , Hạnh Đoan
Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám , Sư Bà Hải Triều Âm

Tuyết Lư Lão Nhân Tnh Đ Tuyn Tp
Có ai là không bị bệnh hoạn, già suy, thân thuộc sanh ly tử biệt, của cải mất mát, oán thù gia hại? Lại còn kẻ nghèo mong cầu tiền của, người không con cầu con, kẻ vô nghề nghiệp, chức vụ mong có nghề nghiệp, chức vụ; nhưng rốt cuộc rồi mấy ai được như ý? Những điều bất như ý ấy làm cách nào để giải...
Xem 28
Kinh Sách Liên Quan
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp , Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Lá Thư Tịnh Độ , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Tịnh Độ Thập Nghi Luận , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Tịnh Độ Hoặc Vấn , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Tịnh Độ Cảnh Ngữ , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Tịnh Độ Nhập Môn , Cư Sĩ Diệu Âm
Tịnh Độ Pháp Ngữ , Nhiều Dịch Giả
Tịnh Độ Tập Yếu , Thích Nữ Minh Tâm
Tịnh Độ Vấn Đáp , Thích Nhuận Nghi
Tịnh Độ Vựng Ngữ , Thượng Tọa Thích Minh Thành
Tư Tưởng Tịnh Độ Tông , Hòa Thượng Thích Như Điển
Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Ký , Hòa Thượng Thích Nhất Chân

Tư Tưng Tnh Đ Tông
Nước Úc là một lục địa hay nói đúng hơn là một đảo quốc to lớn rộng rãi, ít ai có thể hình dung ra được. Ngay cả những người ở đây lâu năm họ vẫn chưa đi hết đảo quốc nầy. Nói là đảo quốc, bởi vì đất đai ở đây bị ngăn cách bởi Ấn Độ Dương và phía Nam đảo quốc nầy là khoảng trời nước mênh mông giáp...
Xem 3
Kinh Sách Liên Quan
Tịnh Độ Thập Nghi Luận , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Tịnh Độ Hoặc Vấn , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Tịnh Độ Cảnh Ngữ , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Tịnh Độ Nhập Môn , Cư Sĩ Diệu Âm
Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Ký , Hòa Thượng Thích Nhất Chân

T Bi Đa Tng Bo Sám
Phật dạy năm giới. Nghiêm khắc với mình, nhiếp phục lòng người. Từ tâm không giết hại, không cho không lấy, thấy lợi suy nghĩ, phi-lễ không nhìn, đâu cho gian tà, lời nói tráo-trở, dùng chữ tín để đoạn trừ. Ham rượu diệt thân, vọng ngôn bại đức. Kiên trì năm giới, đạo làm người không khuyết. Năm...
Xem 6
Kinh Sách Liên Quan
Dược Sư Kinh Sám , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật , Hòa Thượng Thích Trung Quán
Kinh Từ Bi Sám Pháp , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Từ Bi Tam Muội Thủy Sám , Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Lương Hoàng Sám , Hòa Thượng Thích Viên Giác
Nhân Qủa Phụ Giải Lương Hoàng Sám , Hạnh Đoan
Văn Phát Nguyện Sám Hối , Khuyết Danh

Trung Quán Lun
Có một số học giả xem trọng sự tướng, thiên chấp sanh diệt vô thường vô ngã, cũng có một số học giả khác xem trọng lý tánh, phát huy tánh không bất sanh bất diệt. Điều này đã tạo nên những mũi nhọn đối lập không thể dung hợp lẫn nhau. Cả hai, tuy khác dòng nhưng đồng một nguồn, lẽ ra phải cùng chung...
Xem 6
Kinh Sách Liên Quan
Luận Về Con Đường Giải Thoát , Hòa Thượng Thích Như Điển
Thành Thật Luận , Cư Sĩ Nguyên Hồng
Tịnh Độ Thập Nghi Luận , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Tây Phương Hợp Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Ngộ Tánh Luận , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Thập Nhị Môn Luận Sớ , Hòa Thượng Thích Nhất Chân

1234567