Kinh Sách

ĐỀ MỤC

5. Với hận diệt hận thù,
Ðời này không có được.
Không hận diệt hận thù,
Là định luật ngàn thu.
Lời Phật dạy, Kinh Pháp Cú