Phật Học Vấn Đáp


Nếu không lập bài vị thì thật sự có thể lễ thỉnh được người đã mất không?
nếu không lập bài vị thì thật sự có thể lễ thỉnh được người đã mất không?
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Xem: 444

8/13/2022 8:53:39 PM

Câu hỏi thứ nhất, nếu không lập bài vị thì thật sự có thể lễ thỉnh được người đã mất không?

Vấn đề này phải xem bạn có thành ý hay không. Bạn có thành ý thì nhất định thỉnh được. Nói thêm cho bạn biết, nếu bạn không có thành ý, bạn lập bài vị thì họ cũng chẳng đến được. Người trong nhà bạn rất qua loa, không lễ phép, tùy tiện lập một bài vị, giống như việc của họ đã làm xong, người trong nhà cũng chẳng đến tham gia Pháp Hội này ngày nào, bạn nói xem bài vị này có linh không? Bài vị viết để ở trong đó, dù bạn bước vào thì thần hộ pháp cũng cự tuyệt bạn, không để cho bạn bước vào. Đạo lý này không khó hiểu, người đồng tâm ấy, tâm đồng lý ấy. Thế gian này của chúng ta hoan nghênh người chân thành. Một người chân thật đến cộng tu, lẽ nào không hoan nghênh. Người hư tình giả ý, tâm khí bao chao, bạn có đến chúng tôi cũng không hoan nghênh. Quỷ thần cũng là như vậy.

Câu hỏi thứ hai, nếu đúng là như vậy thì hi vọng Ban lễ tân có thể vì những người có nhu cầu này mà giảng giải cho rõ ràng, đồng thời hướng dẫn họ cầu thỉnh như thế nào.

Việc này rất tốt, kiến nghị này có thể được, Ban lễ tân của chúng ta nói rõ cho họ vì sao không để bài vị. Bởi vì quá nhiều bài vị, nơi này của chúng ta không chứa được. Đây là khu vực thành thị, không phải là chùa chiền. Chùa chiền thông thường họ có lò hóa vàng, có thể xử lý, nơi này của chúng tôi không có. Cho nên quá nhiều bài vị rồi thì đến lúc đưa đi không có chỗ đưa đi, khó khăn là ở chỗ này. Không phải là không từ bi, phải hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi.


Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật