Tác Giả

Sa Môn Thích Hoằng Chí

1. Bạch Y nữ nhân trong mộng cho thuốc
2. Bàn Luận Trống Rỗng Vô Ích Quỷ Thần Tính Nợ
3. Bệnh cũ mười năm không thuốc mà khỏi
4. Bị Tai Nạn Giao Thông Nhờ Tiếng Niệm Phật Được Cấp Cứu
5. Bồ Tát Gia Bị Khai Mở Trí Tuệ Cho Tôi
6. Bồ Tát Niệm Phật Khuyến Hóa Niệm Phật
7. Bụng Đau Khó Chịu Bà Ngoài Dựa Vào
8. Cành trúc báo bình an rớt xuống nước được cứu
9. Cháu gái nói chuyện phạm lỗi với ma qủy nhờ niệm Phật giải oán
10. Chị Lạy Phật Em Trai Được Nhờ Phước
11. Chí Tâm Niệm Phật Khắc Phục Được Tai Nạn Gió Lửa
12. Chí thành niệm Phật được vãng sanh với sắc diện hòa vui
13. Chuyện cảm ứng chuyển nghiệp kỳ diệu nhất
14. Cô dâu niệm Phật lật xe được vô sự
15. Cô hồn có tánh linh theo người nghe kinh
16. Con cháu học Phật cảm hóa được người lớn
17. Con chó đầy đủ căn lành theo chủ nghe pháp
18. Con khỉ cái móc câu
19. Con Khỉ Sắp Bị Giết Được Chuộc Mạng Biết Lạy Phật
20. Con mèo đòi nợ yêu cầu siêu độ
21. Con Mèo Đòi Nợ Yêu Cầu Siêu Độ
22. Dát vàng trang nghiêm tượng Phật lửa nhảy qua khỏi nhà
23. Đến Lúc Việc Xảy Ra Mới Ôm Chân Phật Cũng Có Hiệu Qủa
24. Địa Tạng bồ tát chỉ điểm bình an
25. Diêm Vương cũng sợ Phật A Di Đà
123

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Tìm không thấy

Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức) ôn lại đôi nét về cuộc đời của cố Thượng toạ Thích Hoằng Chí.

Theo đó, Thượng toạ thế danh Nguyễn Anh Tâm, sinh năm 1955 tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Thượng tọa là đệ tử của Đại lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014), nối dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 42, được Hòa thượng Bổn sư ban cho pháp danh Hoằng Chí, pháp hiệu Hân Tâm, huý Lệ Tâm.

Thân phụ là cụ ông Nguyễn An Khương (Chánh Văn phòng Cục An ninh Nội địa phía Nam) và thân mẫu là bà Lê Thị Thường tức Sư cô Thích nữ Chơn Định (trước là Giáo viên trường tiểu học, sau phát tâm xuất gia tu học).

Thượng tọa được sinh trưởng trong một gia đình đạo đức có truyền thống xuất gia tu học. Trong đó, bà Ngoại là Sư bà Diệu Tân, khai sơn chùa Vạn Thành; dì Tư là Ni trưởng Thích nữ Chơn Thanh, trụ trì chùa Bảo Thắng (TP.Thủ Đức); dì Tám là Ni trưởng Thích nữ Chơn Hảo, trụ trì tu viện Vạn Liên (TP.Vũng Tàu) và người anh thứ Ba là Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức), chùa Vạn Linh (Núi Cấm, An Giang).

Thuở nhỏ được Sư bà khai sơn chùa Vạn Thành nuôi dưỡng. Đến tuổi quân dịch, Thượng tọa cùng 2 người bạn tham gia quân đội chế độ Cộng hoà. Ra chiến trường đương đầu với những trận chiến khốc liệt làm cho tinh thần khủng hoảng. Trong lúc đó, Thượng tọa đã phát nguyện khi nào về được sẽ phát tâm vào chùa xin xuất gia tu học.

Với ý chí, khát vọng cao đẹp và tâm bồ đề mạnh mẽ, giữa năm 1975, Thượng tọa đến cầu pháp xuất gia tu học với Hòa thượng Vạn Đức.

Thương tọa rất tinh tấn tu học và siêng năng công quả. Năm 1977, được Hòa thượng Bổn sư cho thọ giới Sa-di tại Đại Giới Đàn Ấn Quang. Đến năm 1980, được đăng đàn thọ Cụ túc giới tại Đại Giới đàn Ấn Quang.

Nhờ sự hướng dẫn của Hòa thượng Bổn sư cùng với sự nổ lực học tập của tự thân, Thượng tọa có được vốn kiến thức vững vàng về Hán văn. Theo sở học, Thượng tọa đã hướng dẫn chữ Hán cho Tăng Ni tại chùa Vạn Đức và một số tự viện khác trên địa bàn TP.HCM.

Thượng tọa là tác giả biên dịch nhiều tác phẩm về Tịnh độ, điển hình trong đó là quyển “Những chuyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe” được sự quan tâm số đông hành giả tu tập pháp môn Tịnh độ.

Tại chùa Vạn Đức, Thượng tọa được đại chúng tín nhiệm cử làm tri khách. Năm 2013, được suy cử làm trụ trì chùa Vạn Thành – nơi gắn bó với thời thơ ấu của Thượng tọa.

Theo luật vô thương, hoá duyên mãn tất, Thượng tọa thị tịch vào lúc 19 giờ 4 phút, ngày 27-4-Đinh Dậu, trụ thế 63 năm, 36 hạ lạp.

Cố Giáo Sư Minh Chi
Cố Giáo Sư Trương Đình Nguyên
Cư Sĩ Bành Tế Thanh
Cư Sĩ Bích Ngọc
Cư Sĩ Cao Hữu Đính
Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Cư Sĩ Đạo Quang
Cư Sĩ Diệu Âm
Cư Sĩ Diệu Hà
Cư Sĩ Định Huệ
Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Cư Sĩ Đức Hạnh Lê Bảo Kỳ
Cư Sĩ Dương Đình Hỷ
Cư Sĩ Đường Tương Thanh
Cư Sĩ Giang Đô Trịnh Vĩ Am
Cư Sĩ Giang Vị Nông
Cư Sĩ Hạnh Cơ
Cư Sĩ Hồ U Trinh Ở Núi Tứ Minh
Cư Sĩ Hoàng Phước Đại
Cư Sĩ Hồng Như
Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Cư Sĩ Huệ Thiện
Cư Sĩ Huỳnh Lão
Cư Sĩ Khánh Vân
Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Cư Sĩ Lâm Khán Trị
Cư Sĩ Lê Huy Trứ MSEE
Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Cư Sĩ Liêu Nguyên
Cư Sĩ Liêu Địch Liên
Cư Sĩ Lưu Minh Chánh
Cư Sĩ Lưu Thừa Phù Ghi Chép
Cư Sĩ Lý Viên Tịnh
Cư Sĩ Lý Nhất Quang
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập
Cư Sĩ Minh Chánh
Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt
Cư Sĩ Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyên Giác
Cư Sĩ Nguyên Hồng
Cư Sĩ Nguyễn Lang
Cư Sĩ Nguyên Phong
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sâm , Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sinh
Cư Sĩ Nguyễn Hữu Kiệt
Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Cư Sĩ Nguyễn Xuân Chiến
Cư Sĩ Như Hòa
Cư Sĩ Phạm Cổ Nông
Cư Sĩ Phúc Trung
Cư Sĩ Phương Luân
Cư Sĩ Quách Huệ Trân
Cư Sĩ Quảng Minh
Cư Sĩ Tâm Phước
Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Cư Sĩ Thiên Nhơn
Cư Sĩ Thôi Chú Bình
Cư Sĩ Thuần Bạch
Cư Sĩ Tiểu Bình Thật
Cư Sĩ Tịnh Mặc
Cư Sĩ Tịnh Nghiệp
Cư Sĩ Tịnh Thọ
Cư Sĩ Tô Khắc Minh
Cư Sĩ Tôn A Tử
Cư Sĩ Trần Anh Kiệt
Cư Sĩ Tuệ Khai
Cư Sĩ Uông Trí Biểu
Cư Sĩ Viên Đạt
Cư Sĩ Võ Đình Cường
Cư Sĩ Vọng Tây
Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Diễn Bồi
Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Mộng Tham
Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tinh Vân
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Đại Sư An Thế Cao
Đại Sư Bách Trượng Hoài Hải
Đại Sư Châu Hoằng
Đại Sư Chí Công
Đại Sư Cổ Diêm Khuông Am Thanh Liên bật-sô Linh Thừa
Đại Sư Đạo Nguyên
Đại Sư Đạo Tuyên
Đại Sư Diệu Hiệp
Đại Sư Diệu Khẩu
Đại Sư Diệu Không
Đại Sư Đời Tống, Nguyên Chiếu
Đại Sư Duy Tắc Thiền sư Thiên Như Đời Dao Tần
Đại Sư Gia Tường Cát Tạng
Đại Sư Hải Đông
Đại Sư Hám Sơn
Đại Sư Hàm Thị
Đại Sư Hoài Cảm
Đại Sư Hoằng Nhất
Đại Sư Hoằng Tán
Đại Sư Huệ Ngộ
Đại Sư Khuy Cơ
Đại Sư Liên Trì
Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc
Đại Sư Pháp Tạng Hiền Thủ
Đại Sư Phi Tích
Đại Sư Pomnyun Sunim Trí Quang
Đại Sư Quán Đảnh
Đại Sư Quảng Khâm
Đại Sư Tăng Triệu
Đại Sư Thái Hư
Đại Sư Thân Loan
Đại Sư Thang Hương Danh
Đại Sư Thanh Lương Trừng Quán
Đại Sư Thật Hiền
Đại Sư Thật Xoa Nan Đà
Đại Sư Thích Ấn Thuận
Đại Sư Thích Tăng Triệu
Đại Sư Thích Tịnh Chiếu
Đại Sư Thiện Đạo Đời Đường
Đại Sư Thiên Thai Trí Giả
Đại Sư Thượng Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Tĩnh Am
Đại Sư Tông Bổn
Đại Sư Tri Lễ
Đại Sư Triệt Ngộ
Đại Sư Trung Phong Minh Bổn
Đại Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Ưu Đàm
Đại Sư Vi Lâm Đạo Bái
Đại Sư Viên Hư
Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ
Đời Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Đời Đường Sa Môn Văn Thẩm Thiếu Khương
Đời Lưu Tống Cương Lương Gia Xá
Hòa Thượng DaLai Lama
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Bích Liên
Hòa Thượng Thích Chân Thường
Hòa Thượng Thích Diệu Liên
Hòa Thượng Thích Đồng Bổn
Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Hòa Thượng Thích Giác Khang
Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Hòa Thượng Thích Giác Quang
Hòa Thượng Thích Hân Hiền
Hòa Thượng Thích Hoằng Tri
Hòa Thượng Thích Hoằng Trí
Hòa Thượng Thích Hồng Đạo
Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Hòa Thượng Thích Huệ Hưng
Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Huyền Vi
Hòa Thượng Thích Khánh Anh
Hòa Thượng Thích Khế Chơn
Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Hòa Thượng Thích Minh Châu
Hòa Thượng Thích Minh Lễ
Hòa Thượng Thích Minh Thành
Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Pháp Chánh
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Hòa Thượng Thích Quang Phú
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Hòa Thượng Thích Thiện Châu
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Hòa Thượng Thích Thiện Phụng
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Tịnh Từ
Hòa Thượng Thích Toàn Châu
Hòa Thượng Thích Trí Chơn
Hòa Thượng Thích Trí Hoằng
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Hòa Thượng Thích Trung Quán
Hòa Thượng Thích Từ Quang
Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa
Hòa Thượng Thích Viên Giác
Hòa Thượng Thích Viên Huy
Hòa Thượng Thích Viên Lý
Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Tam Tạng Pháp Sư Đề Vân Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Thượng Nhân Pháp Nhiên
Thượng Tọa Thích Chân Tính
Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Thượng Tọa Thích Đồng Ngộ
Thượng Tọa Thích Đức Trí
Thượng Tọa Thích Giải Hiền
Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Thượng Tọa Thích Huyền Châu
Thượng Tọa Thích Mật Thể
Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Thượng Tọa Thích Nguyên Bình
Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Thượng Tọa Thích Phổ Huân
Thượng Tọa Thích Phước Hòa
Thượng Tọa Thích Phước Thái
Thượng Tọa Thích Quảng Ánh
Thượng Tọa Thích Tâm Hải
Thượng Tọa Thích Tiến Đạt
Thượng Tọa Thích Trí Đức
Thượng Tọa Thích Trí Siêu
Thượng Tọa Thích Trường Lạc
Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Tiến Sĩ Lê Sơn Phương Ngọc
Tiến Sĩ Sinh Học Matthieu Ricard
Tiến Sĩ Vật Lý Trịnh Xuân Thuận
Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Tỳ Kheo Thích Đồng Thọ
Tỳ Kheo Thích Đồng Tịnh
Tỳ Kheo Thích Duy Lực
Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Tỳ Kheo Thích Giới Bổn
Tỳ Kheo Thích Giới Đức
Tỳ Kheo Thích Giới Nghiêm
Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Tỳ Kheo Thích Hoằng Thường
Tỳ Kheo Thích Huệ Chiểu Chùa Đại Vân Ở Chuy Châu
Tỳ Kheo Thích Minh Điền
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Trí
Tỳ Kheo Thích Nguyên Chứng
Tỳ Kheo Thích Tâm Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thiện Trang
Tỳ Kheo Thích Thông Huệ
Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ
Tỳ Kheo VisuđhacaraPhải làm thùng rác không đáy, phải học chiếc gương phản chiếu không bụi bặm.