Tác Giả

Hòa Thượng Thích Trí Hoằng


Pháp Môn Lạy Phật,

Trong truyền thống tu tập Việt Nam, pháp môn Lạy Phật là một pháp môn rất phổ biến được thực tập trong hàng xuất gia cũng như tại gia. Trong các chùa.... Xem Tiếp