Hòa Thượng Thích Hoằng Tri

No Record FoundKhi nói ra nên nghĩ kỹ càng, trước khi nói cần phải chậm rãi. Không phải không nói, mà phải nói năng sao cho thận trọng.
Thích Thánh Nghiêm