Tác Giả

Tỳ Kheo Thích Đồng Tịnh


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Thành Phật Chi Đạo

Trong bộ sách này, Đại sư Ấn Thuận đã bàn đến hầu hết những giáo lí căn bản của đạo Phật. Chủ đạo là.... Xem Tiếp