Tác Giả

Pháp Sư Thích Huyền Đức


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Phật Giáo Và Nhân Sanh

Do trên có thể biết, vì chờ hai ngàn năm giáng lâm, trong cuộc vui tưng bừng, vì buồn lo và hoảng sợ.... Xem Tiếp