Tác Giả

Thượng Tọa Thích Phước Thái


Sự Khác Biệt Giữa Tứ Đại Và Thất Đại,

Tứ đại gồm có: đất, nước, gió, lửa. Bốn yếu tố nầy kết hợp lại chỉ tạo nên một vật thể mà thôi. Đất là chất cứng, tức ở thể đông đặc. Nước là chất.... Xem Tiếp

Vấn Đề Hộ Niệm Cho Người Sắp Lâm Chung,

Con nghe nói hộ niệm vãng sanh, nhứt là cho người hấp hối sắp chết, nhưng con không hiểu phải hộ niệm như thế nào mới đúng cách? Và phải làm sao cho.... Xem Tiếp

Vấn Đề Quỷ Thần,

Xin thưa, Đạo Phật dứt khoát không bao giờ chấp nhận việc mê tín Thần quyền, nhứt là những vấn đề tin nhảm nhí, theo một niềm tin mù quáng, không được.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Kinh Pháp Cú Chú Giải Song Ngữ

Toàn Kinh gồm có 26 phẩm và có tất cả là 423 câu. Kinh nầy nằm trong Tiểu bộ (Khuddaka- Nikaya) của.... Xem Tiếp

Mông Sơn Thí Thực Giảng Yếu

Mông Sơn Thí Thực là một nghi thức đã được sử dụng rất phổ cập trong các ngôi Già lam thuộc hệ phái.... Xem Tiếp

Một Trăm Câu Hỏi Phật Pháp Tập 1

Quyển sách 100 Câu Hỏi Phật Pháp nầy, những câu trả lời trong đây, phần lớn, là chúng tôi giải đáp.... Xem Tiếp

Một Trăm Câu Hỏi Phật Pháp Tập 2

Phật tử đến chùa thọ Bát quan trai giới, tức thọ giới luật tu theo phẩm hạnh cao đẹp của người xuất.... Xem Tiếp