Kinh Sách

ĐỀ MỤC

14. Như ngôi nhà khéo lợp,
Mưa không xâm nhập vào.
Cũng vậy tâm khéo tu,
Tham dục không xâm nhập.
Lời Phật dạy, Kinh Pháp Cú