Quán Thế Âm Bồ Tát Linh Cảm Ứng

Ấn Quang Đại Sư Khai Thị: Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát thệ nguyện sâu rộng không ngần, tâm Từ Bi quảng đại vô biên, thế nên Ngài phân thân khắp vi trần sát độ trong mười phương thế giới, tùy duyên hiện hình, tầm thinh cứu khổ, độ cho tất cả chúng sanh thoát khỏi vòng khổ não. Đặc biệt, với chúng sanh ở cõi Ta bà này, tâm bi mẫn của Ngài càng chí thiết, thế nên chúng sanh nào chí thành xưng niệm đều được Ngài cứu độ không bỏ sót một ai.
Hôm nay tôi xin truyền cho quý vị một yếu quyết. Ðó là yếu quyết để áp dụng trong giờ phút thật khẩn cấp. Gặp những trường hợp đó chúng ta phải giữ bình tĩnh, đừng hốt hoảng, chuyện sống chết hãy tạm gác qua bên, một lòng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì chắc chắn sự hiểm nguy sẽ hóa thành tốt lành, thoát khỏi ách nạn. Trong giây phút khẩn trương, chúng ta hãy nghĩ rằng: "Ðàng nào cũng chết, vậy trước khi chết ta hãy dốc lòng niệm Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, biết đâu đó là niềm hy vọng." Hành động như thế, tức là từ hiểm nguy mà gặp may mắn.
Đọc Tiếp

Cách phía Nam ngôi đại già lam Ca Bố Đức, nước Ma Kiệt Đà, xứ Trung Thiên Trúc hai, ba dặm có một ngọn cổ sơn. Núi ấy cao chọc trời, rừng cây rậm rạp, tất cả kỳ hoa, dị thảo không thiếu thứ nào, bốn phía có suối nước trong veo, róc rách chảy suốt ngày đêm, trên đỉnh núi có một Tịnh xá, tất cả như một bức tranh đẹp do một hoạ sĩ tinh xảo vẽ nên. Ở chính giữa Tịnh xá ấy, có một Thánh tượng Quán Âm Bồ Tát nhỏ nhưng rất trang nghiêm, tay Ngài cầm hoa sen, đầu đội mão có hình cổ Phật. Nhiều người ở nơi đây từng phát nguyện tuyệt thực, nhất tâm xưng niệm Thánh hiệu Bồ tát để được thấy Ngài. Thời....
Đọc Tiếp

Triều nhà Lương, Phật tử Lưu Tề là một người rất có chí hướng. Tuy sống trong gia đình nghèo thiếu nhưng Ông là người con chí hiếu, học hành siêng năng không chịu lùi bước. Ông cùng với em trai ngày đêm chịu khó đèn sách, dùi mài kinh sử, rộng thông tất cả các sách. Vào niên hiệu Thiên Giám nhà Lương, Ông ra làm quan trông coi hai ấp lớn. Vốn là người có tâm tính nhân từ, thương dân như con nên Ông nổi tiếng là vị quan nhân đức vào thời ấy. Lúc Ông năm mươi tuổi thì Mẹ Ông là Minh Thị bị một cơn bệnh nặng, ngày Ông lo việc quan, tối đến lại lo cơm cháo thuốc thang cho Mẹ, đến nổi không còn lúc....
Đọc Tiếp

Triều nhà Tống có thầy Thích Huệ Kiến là người xuất gia từ lúc ấu thơ, có giới hạnh thanh tịnh vàlà người tu hành dõng mãnh. Trong niên hiệu Nghĩa Hy nhà Tống, Thầy ở chùa Gia Tường nơi sơn am, chuyên tu khổ hạnh, ngày đêm luôn đốc thúc đại chúng niệm Phật. Về sau trong lúc bị bệnh, Thầy nhất tâm cầu đảo Quán Âm Đại Sĩ, mong mỏi được mau về Tây Phương Cực lạc. Phía bắc của ngôi chùa có ngôi chùa Tịnh Nghiêm của một Ni sư, cũng là một người tu hành tinh tấn, giới luật trang nghiêm. Một đêm nọ, Ni sư nằm mộng thấy Quán Âm Đại Sĩ từ cửa phía Tây đi vào, quang minh rực rỡ, có người cầm tràng phan....
Đọc Tiếp

Triều đại nhà Đường, thầy Thích Pháp Thông là đệ tử của Quốc Trung Thiền sư. Từ lúc thơ ấu, Thầy đã là người có chí hướng và rất chuyên cần chăm học Phật pháp. Quốc Trung Thiền Sư là đệ tử thượng túc của Ngài Trí Tạng ở chùa Khai Nguyên. Thầy Pháp Thông thấy ngôi bảo tháp của Sư Ông mình kiến tạo lâu năm ở núi Tập Công đã bị hư hoại nên phát tâm muốn trùng tu nhưng lại không có đủ tài chánh. Thầy bèn phát nguyện tuyệt thực bảy ngày, chuyên mặc niệm Thánh hiệu Quán Âm Bồ Tát. Do tâm chí thành nên cảm đến Đại Sĩ và các vị thiện thần sơn linh, nên bỗng nhiên nơi chùa của Thầy ở xuất hiện một con....
Đọc Tiếp

Triều nhà Tấn, Lữ Tung tự là Mậu Cao, là người ở huyện Đoài châu, tỉnh Sơn Đông. Nhà Ông ở bên ngọn núi Thủy Phong. Phía Nam huyện Đoài Châu có một dòng suối nước chảy như thác và quanh co uốn khúc như rắn lượn, lại có bờ đá cao chót vót rất nhiều đá lớn chất chồng, địa thế hiểm trở, vì thế mà nhiều người đi ngang qua đó trong lúc ban ngày vẫn lo sợ nguy hiểm. Tung thường kể lại việc phụ thân của mình đã từng đi qua suối ấy cho mọi người nghe. Ông kể rằng: Một hôm cha Ông chèo thuyền đi qua suối, khi cách nhà chừng hơn 10 dặm thì lúc bấy giờ, trời đã về chiều nên mặt trời sắp lặn, lại gặp lúc....
Đọc Tiếp

Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát thệ nguyện sâu rộng không ngần, tâm Từ Bi quảng đại vô biên, thế nên Ngài phân thân khắp vi trần sát độ trong mười phương thế giới, tùy duyên hiện hình, tầm thinh cứu khổ, độ cho tất cả chúng sanh thoát khỏi vòng khổ não. Đặc biệt, với chúng sanh ở cõi Ta bà này, tâm bi mẫn của Ngài càng chí thiết, thế nên chúng sanh nào chí thành xưng niệm đều được Ngài cứu độ không bỏ sót một ai.
Đọc Tiếp

Đầu Tiên   Trở Lại  
1 
  Kế Tiếp   Cuối Cùng
Page 1 of 1
Khi thấy khuyết điểm, lỗi lầm của kẻ khác, đừng nên khỏi tâm phân biệt, so sánh. Hãy quán sát chính mình. Ai ai cũng có Phật tánh cả.