Skip Navigation LinksHome > Tăng Bảo > Liên Tông Thập Tam Tổ

Liên Tông Thập Tam Tổ

Thiếu Khang Đại Sư, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch

Thiếu Khang đại sư họ Châu, người đời nhà Đường, ở vùng núi Tiên Đô xứ Tấn Vân. Từ buổi sơ sanh, ngài im lặng không nói. Năm bảy tuổi nhân lễ trai hội.... Xem Tiếp

Tỉnh Thường Đại Sư, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch

Tỉnh Thường đại sư, tự Thứu Vi, người đời Tống, con nhà họ Nhan ở Tiền Đường. Khi lên bảy, ngài gặp duyên lành xuất gia và mới mười bảy tuổi đã thọ.... Xem Tiếp

Diên Thọ Đại Sư, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch

Diên Thọ Đại sư, tự Xung Huyền, người đời Tống, con của họ Vương ở Tiền Đường. Lúc thiếu thời, ngài thích tụng kinh Pháp Hoa, cảm đến bầy dê quỳ mọp.... Xem Tiếp

Huệ Viễn Đại Sư, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch

Huệ Viễn đại sư họ Cổ, nguyên quán xứ Lâu Phiền ở Nhạn Môn thuộc tỉnh Sơn Tây. Ngài sanh tại Thạch Triệu, năm Giáp Ngọ, vào niên hiệu Diên Hy đời vua.... Xem Tiếp

Trí Húc Đại Sư, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch

Trí Húc Đại sư tự Ngẫu Ích, người đời Thanh, họ Chung, nhà ở Ngô huyện. Thân phụ trọ trì chú Đại Bi và Bạch Y, mộng thấy đức Quán Âm đại sĩ trao cho.... Xem Tiếp

Ấn Quang Đại Sư, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch

Ấn Quang Đại Sư, húy Thánh Lượng, biệt hiệu Thường Tàm, người khoảng cuối đời nhà Thanh sang kỷ nguyên Dân Quốc, con nhà họ Triệu ở Hiệp Tây. Thuở bé.... Xem Tiếp