Skip Navigation LinksHome > Niệm Phật > Niệm Phật Liên Hữu

Niệm Phật Liên Hữu

No records Found
Từ địa vị phàm phu cho đến khi thành Phật đều chẳng ra ngoài nhân quả. Nếu hiểu sâu nhân quả thì người bậc thượng liền minh tâm kiến tánh, đoạn Hoặc chứng Chân, kẻ bậc hạ cũng có thể sửa lỗi làm lành, mong thành thánh, thành hiền, có ích lớn lao cho thế đạo nhân tâm!
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang