Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát


 
 
 
 
 
 
 

Nếu bạn vẫn còn lòng yêu đương, tình ái trong quan hệ phụ mẫu, bạn bè, đồng sự, bà con..., thì trăm ngàn vạn kiếp bạn vẫn mãi ở trong luân hồi. Nếu có hạt giống Phật thì sự tu hành tương đối mau hơn.

Hòa Thượng Quảng Khâm
 
 

web analytics